Op deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Fragment van een brief uit het Rampjaar 1672, waarin plastisch wordt verteld over de moord op de gebroeders De Witt:
"den haegh alwaar de pensionaeris Jan de witt met sijn broeder Ruewert van putten, beijde oopenbaerlick op het klaarst van den dagh van de burgherij om den hals gebroght en van lit tot lit gekapt en daernae gruewelijk daer mee hanteert de leeden v(er)koft..."

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de coördinatie van het vrijwilligersproject gesubsidieerd. De website is op 8 oktober 2012 gelanceerd op de Historische werf Rotterdams Welvaren. Realisatie en hosting van de site is verzorgd door het Meertens Instituut.